Възстановяване от огън

Planofix Rückfettend / Планофикс Рюкфетен (безвреден)
30.20 лв.
Почистващ концентрат за индустриалната и хранителна сфера, разтворим във вода, биологично разградим, с антистатични свойства. 

Приложение ILKA- Planofix Rückfettend е високоефективен почистващ концентрат с действие на обезмаслител. Той отстранява преди всичко мазнини, масла, восък, въглища, керосин, сажди, мастило и други упорити замърсявания в (автомобилната) индустрия, гастрономията, хранително-вкусовата промишленост, занаятчийската сфера. Той може да се използва като почистващ препарат за машини, грилове, мотори, подове, платнища, пластмаса, цинк, кухни, както и да се използва за луга. Свойства ILKA- Planofix Rückfettend е много качествен концентрат с емулсионно действие, биологически разградим. ILKA- Planofix Rückfettend не е отровен, не е кородиращ и е незапалим. Не мирише неприятно. ILKA- Planofix Rückfettend е икономичен, защото може да се разрежда силно. Няма нужда от топлина, действа бързо, сигурно и в дълбочина. Употреба ILKA- Planofix Rückfettend може да се разрежда в съотношение от 1:1 до 1:250, а в почистващи машини това съотношение е от 1:10 до 1:250. ILKA- Planofix Rückfettend се нанася върху повърхността. Времето на действие зависи от степента на замърсяване. Обичайно действието започва след няколко секунди, при по упорити замърсявания – 5 до 15 минути. След това се изплаква с много вода. Механично изтъркване – само в случай на нужда. ILKA- Planofix Rückfettend може да се използва като заместител на тетрахлоретилен или трихлоретилен. Може да се употребява във вана за потапяне, с кофа и четка, почистващи машини или пръскачки. Преди употреба да се тества. Технически данни Опасни въздействия: няма рН-стойност: 11,4 цвят: жълтеникав форма: течен разход: според замърсяването температура: неустойчив на замръзване Съхранение Кутиите да се съхраняват затворени на сухо и хладно място. При правилно съхранение могат да се съхраняват най-малко 24 месеца. Продуктът не е устойчив на замръзване, да не се съхранява под +5*С.. Изхвърляне Изхвърлянето да се извършва съобразно изискванията на съответните институции. По-подробна информация за изхвърлянето има в инструкцията за сигурност Указания за сигурност В сила са общите правила за работа с химикали: да се носят предпазни очила, устойчиви на киселина ръкавици и работно облекло. При допир с кожата или очите засегнатите места да се измият обилно със студена вода.