СУХО СТРОИТЕЛСТВО

СУХО СТРОИТЕЛСТВО ЦЕНИ

Окачен таван в баня до 4 м2, вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите м2 190,00
Растер таван м2 24,00
Окачен таван с гипсокартон, права конструкция,  вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите м2 29,90
Стена с гипсокартон, права конструкция, , вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите м2 29,30
Суха мазилка (лепене), вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите м2 20,50
Преградна стена от гипсокартон, вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпаковка на фугите м2 38,50
Преградна стена от гипсокартон с вата,  вкл. полагане на стъклофазерна лента и шпакловка на фугите м2 42,70
Нестандартни тавани и стени – според сложността м2 по договаряне
Полагане на алуминиеви ъгли, м 2,90
Полагане на пластмасови ъгли (извити по крива), м 6,70

Всички цени са в български лева с включени труд (БЕЗ МАТЕРИЯЛ).