Домашна помощница

Домашната помощница се грижи за уюта, хигиената и сигурността в дома на клиента в негово отсъствие или в удобно за него време, като извършва почистване с подходящи уреди и препарати.

Какво извършва домашната помошница?

* избърсване на прах;
* измиване на бани (тоалетни);
* почистване на огледала;
* почистване на подове;
* забърсване на кухненски шкафове вън и вътре;
* почистване на печка вън и вътре
* почистване на хладилник;
* сваляне на пердета и закачане.

* за 2 часа - 25лв.
* за 4 часа - 45лв.
* за 6 часа - 65лв.